رنگ اکرولیک

نیپون

پلی تکس

کیفیت بالا

مات و نیم براق و براق

پوشش بالا و در حجم های کیلو گالن دبه و حلب

قیمت مناسب و ارسال سراسر ایران