ابزار پتینه بگینگ پانچ

با ابزار پتینه بگینگ پانچ شما میتوانید طرح دلخواه خود را بر روی سطح مورد نظر پتینه کاری ایجاد کنید.

برای استفاده ابتدا سطح مورد نظر را تمیز و خشک کنید. پیشنهاد می شود از دو لایه رنگ استفاده کنید. بعد از اینکه لایه اول خشک شد لایه دوم را اعمال کنید.