رنگ روغنی حلب 20 کیلویی
به حجم های بزرگتر حلب 20 کیلویی سفارشی تولید و عرضه میگردد.
از لحاظ اقنصادی و زمان به صرفه تر از حجم های کیلویی و گالن می باشد.
بدون محدودیت در ترکیب رنگ حتی تولید سفارشی با نمونه رنگ دلخواه مشتری (مات و نیم براق و براق)

ضدزنگ طوسی
ضدزنگ قرمز یا اخرا
رنگهای ساختمانی مات نیم براق براق
رنگهای جدولی سبز ابی سفید زرد و….
رنگهای استخری
رنگ های سوله ای
و رنگهای تیره : قهوه ای مشکی مات نیم براق براق
کیفیت عالی و قیمت مناسب
سفارش کارگاه جوشکاری برای ضدزنگ کاری و پیمانکاران و انبوه سازان و کارهای پیمانی که مصرف رنگ روغنی زیاد دارند پیشنهاد مصرف حلب20کیلویی رنگ روغنی را داریم.