رنگ آکرولیک کاپارول…..

در حجم های کوچک 3/5 کیلو

حجم متوسط 7 و 7/5 کیلو

بزرگ 14 کیلو و 15 کیلویی

مات و نیم براق و رنگ نمای ساختمان

پوشش دار و نرم و انعطاف پذیر

برای رنگ آمیزی داخل و نمای بیرون ساختمان

ارسال با باربری سراسر ایران

قیمت مناسب