لوازم و قطعات دستگاه سمباده زن دیواری محک مدل موجود

زغال دستگاه

سمباده های دستگاه تمامی گرید ها از 60 تا 220

برس خاک گیر  کوچک و بزرگ

قاب بزرگ

صفحه ی ابری

کیسه ی خاک گیر

و ….