پودر ماستیک

این محصول جهت دستیابی به سطحی صاف و یکدست و جهت جلوگیری از ایجاد حالت سایه روشن و نمایان شدن محل درزها (که حاصل اختلاف نوع مصالح زیر رنگ می باشد) پس از عملیات درزگیری و قبل از رنگ آمیزی بتونه ماستیک کناف  بر روی سطح ایجاد شده با پنل گچی به کار می رود

پودر ماستیک نرم و بیشتر از بتونه درزگیر میکسر شده و بعد از مخلوط با آب تا دو ساعت زمان داریم که با آن کار کنیم.

یکی از ویژگی های خوب این برند زمانی است که به استاد کار فرصت می دهد که بیشتر بتونه بسازد و استرس زود سفت شدن بتونه را نداشته باشد.

حجم های بسته بندی بصورت 5کیلویی   10 کیلویی و 20 کیلویی می باشد…..

ارسال بصورت باربری سراسر ایران

کیفیت عالی  و قیمت مناسب